ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletดูดวงตอบปัญหาชะตาชีวิต
dot
Newsletter

dot
bulletวิธีแก้กรรมด้วยตนเอง
bulletมาตรฐานดาวพระเคราะห์
bulletเคล็ดวิชาโหราศาสตร์
bulletตำนานโหราศาสตร์ไทย
bulletความแตกต่างระหว่างโหรกับหมอดู
bulletกำเนิดจักรราศี
bulletทายความรักตามวันเกิด
bulletวิธีมัดใจหนุ่มสาวราศีต่างๆ
bulletนิสัยของสาว12ราศี
bulletทายนิสัยจากเดือนเกิด
bulletอ่านใจหนุ่ม12ราศี
bulletพยากรณ์ชาย-หญิงตามวันเกิด
bulletวันเกิดบอกนิสัยและเนื้อคู่
bulletทำนายชะตาผู้เกิดใน12นักษัตร
bulletดวงผู้หญิงตามวันเกิด
bulletพยากรณ์ตัวตน,ชอบ,เกลียดของหนุ่มสาว
bulletการพยากรณ์ดาวจร
bulletพุทธทำนาย
bulletสีมงคล
bulletการสะเดาะเคราะห์
bulletคู่มือตั้งชื่อบุตร
bulletการให้ทานชีวิตสัตว์
bulletเสริมดวงค้าขายร้านค้า
bulletคาถาแผ่เมตตา
bulletดวงเมือง
bulletคำทำนายนอสตราดามุส
bulletไหว้พระธาตุตามราศีเกิด
bulletดูดวงด้านความรักกับอาจารย์หม่อง
bulletดูดวงฤกษ์คลอดบุตร
bulletดูดวงเลข7ตัว9ฐานกับอาจารย์ชฎภรณ์
bulletสอนโหราศาสตร์
bulletสอนโหราศาสตร์ไทย
bulletเรียนโหราศาสตร์ไทย
bulletเปลี่ยนชื่อ
bulletผูกดวง
bulletอาจารย์บุศรินทร์ ปัทมาคม โทร.02-5892325
คู่มือตั้งชื่อบุตร
 

    เรามักได้ยินคำถามที่ว่า ”ชื่อนั้นสำคัญไฉน?” ถ้าไม่มีชื่อเราจะเรียกบุคคลแต่ละคนอย่างไร เพราะชื่อนั้น จะทำให้ บุคคลมีสถานภาพแตกต่างกัน โดยสิทธิและหน้าที่ มูลค่าทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้มีสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัว และชื่อสกุล และจะมีชื่อรองก็ได้”

    “ชื่อตัว” หมายความว่า “ชื่อประจำบุคคล” ซึ่งเป็นชื่อที่จำแนกบุคคลแต่ละคน ในครอบครัว ที่ใช้ชื่อสกุลเดียวกัน ออกเป็นรายบุคคลว่า หมายถึงคนนั้นคนนี้ และการที่ตั้งชื่อตัวนั้น ใช่ว่าจะตั้งได้ทุกคำเสมอไปไม่ ทั้งนี้ต้องอยู่ ภายในบังคับแห่งมาตรา ๖ ซึ่งบัญญัติว่า “ชื่อตัวหรือชื่อรองต้องไม่พ้อง หรือมุ่งหมายให้คล้ายกับ พระปรมาภิไธย พระนามพระราชินีหรือราชทินนาม และต้องไม่มีคำ หรือความหมายหยาบคาย”

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

 1. ทักษาของวันเกิด
 2. ความหมายของทักษา
 3. ความหมายของอักษร
 4. ภูมิมูละเป็นหลัก
 5. การผูกดวงชะตา
 1. ทักษาของวันเกิด คือ เกิดวันอะไรก็ตั้งวันนั้นเป็นภูมิบริวารโดยมีคาถาดังนี้ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุสาหะ มนตรี กาลกิณี ตามลำดับ

ตารางภูมิทักษา

 

    วิธีการนับ ใครเกิดวันไหนให้นับวันนั้นเป็นภูมิบริวารแล้วเวียนขวาไปจนจบในช่องกาลกิณี หรือตามเข็มนาฬิกา เช่น เกิดวันอาทิตย์ ก็นับที่เลข ๑ เป็นภูมิบริวาร ๒ ภูมิอายุ ๓ ภูมิเดช ๔ ภูมิศรี ๗ ภูมิมูละ ๕ ภูมิอุตสาหะ ๘ ภูมิมนตรี ๖ ภูมิกาลกิณี

    2. ความหมายของทักษา มี ๘ ภูมิ ดังนี้

  บริวาร หมายถึง บุตร ภรรยา ญาติ ลูกน้อง บริวาร
อายุ หมายถึง สุขภาพ อายุ ร่างกาย วิถีชีวิต
เดช หมายถึง อำนาจ วาสนา ชื่อเสียง ตำแหน่ง ยศศักดิ์
ศรี หมายถึง ความสำเร็จ ทรัพย์สินรายได้ ความมีเสน่ห์
มูละ หมายถึง หลักทรัพย์ หลักฐาน ความมั่นคง
อุสาหะ หมายถึง ความขยันขันแข็ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ
มนตรี หมายถึง ผู้ใหญ่ ผู้อุปถัมภ์ ที่พึ่ง บิดา มารดา
กาลกิณี หมายถึง อุปสรรค ศัตรู ความเหน็ดเหนื่อย โชคร้าย

    3. ความหมายของอักษร คือ นับภูมิไหนเป็นบริวาร ภูมินั้นจะมีอักษรบังคับตามตารางภูมิทักษา เช่น

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

 • อักษรวรรคอาทิตย์ ได้แก่ สระทั้งหมด เป็นภูมิบริวาร

 • อักษรวรรคจันทร์ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง เป็นภูมิอายุ

 • อักษรวรรคอังคาร ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นภูมิเดช

 • อักษรวรรคพุธ ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นภูมิศรี

 • อักษรวรรคเสาร์ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น เป็นภูมิมูละ

 • อักษรวรรคพฤหัส ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นภูมิอุสาหะ

 • อักษรวรรคราหู ได้แก่ ย ร ล ว เป็นภูมิมนตรี

 • อักษรวรรคศุกร์ ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นภูมิกาลกิณี

    อักษรที่ห้ามใช้ คือ วรรคกาลกิณีของวันเกิด เป็นอักษรที่ออกเสียง ถ้าเป็นตัวสะกดไม่ออกเสียงไม่มีผล เพราะ ถ้ามีวรรคกาลกิณีจะทำให้ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อย ไม่ก้าวหน้าผิดหวัง

    4. ภูมิมูละเป็นหลัก สมัยก่อนมักนิยมให้ผู้ชายตั้งภูมิเดชนำเพราะจะทำให้มีเดช มีอำนาจ แต่มักอายุสั้น เพราะภูมิอายุกลายเป็นกาลกิณี ส่วนผู้หญิงตั้งภูมิศรีนำ จะได้มีเสน่ห์ มีความสุข แต่ไม่มีอำนาจ เพราะภูมิเดช เป็นกาลกิณี ในปัจจุบันตั้งภูมิมูละนำเพราะจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคง มีหลักทรัพย์ หลักฐานเป็นปึกแผ่น ก็โดย พิจารณาจากทักษาคู่ธาตุและจะทำให้ภูมิกาลกิณีเดิมกลายเป็นภูมิศรี

    5. การผูกดวงชะตา จะเป็นการนำวิชาโหราศาสตร์มาใช้โดยจะต้องทราบเวลาเกิด ทำให้สามารถทราบ วิถีชีวิตได้โดยละเอียด รวมทั้ง การตั้งชื่อนั้น ก็มีความสัมพันธ์กับดวงดาว ในดวงชะตาด้วย เราจะต้องหา ดาวในดวง ที่เข้มแข็งที่สุด และบริสุทธิ์หรือถูกดาวอื่นทำร้ายให้น้อยที่สุด ตัวอย่างดวงที่ได้ให้เปลี่ยนชื่อ ดังนี้ นามเดิม ด.ช. ธัญธร เกิดวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ (๑๘.๕๘ น.) จากแรกเกิดนั้นมารดาได้คลอดเองเสียค่าทำคลอด 2,000 บาท หลางจากนั้นไม่นานก็ป่วยอยู่เรื่อย เข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งเป็นว่าเล่น หมดค่ารักษา ไปหลายหมื่น ทีเดียว จึงได้ทำการผูกดวงชะตาดู

ดวงชะตา

    จากดวงชะตาทำให้เห็นดาวที่ทำให้สุขภาพไม่ดี จึงบอกว่าถ้าใช้ชื่อที่เป็นอักษร ธ ในการตั้งชื่อ จะต้องเจ็บป่วย อยู่บ่อยๆ หรือมิฉะนั้นเมื่อโตขึ้นจะอยู่ในสังคมหรือเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยดี จากชื่อเดิมนั้นได้นำอักษรวรรค ด ต ถ ท ธ ซึ่งเป็นวรรคของดาวเสาร์จากในดวงนั้น ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนราศีมังกร ที่ราศีมังกรมีดาวมฤตยู (๐) สิงสถิตอยู่ ทำให้ส่งกระแสถึงดาวเสาร์ด้วย และมักจะเป็นโรคแบบฉับพลัน ทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กให้ตั้งชื่อให้จึงได้ตั้งชื่อเป็น ด.ช. ณพิชญ์ หลังจากนั้น ได้ทำการสอบถาม ได้ความว่า ไม่เคยป่วยและเข้าโรงพยาบาลเลย และเด็กค่อนข้างมีความรู้ และความจำพิเศษ ที่เกินเด็กในวัยเดียวกัน เพราะ “ณพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์” นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า ชื่อมีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โทร. 0993183162 (อ.อภิวิชญ์)